Vad vill Vänsterpartiet?

Riksdagens beslut  är avgörande för kommunernas möjligheter att styra egna satsningar. Utrymmet i Vänersborg begränsas dock av felsatsningen med investeringen i Arena-projektet.

2012 och 2013 är det fortfarande allianspartierna på riksnivå och mini-alliansen i vår kommun som ”bestämmer”. Varken på riksnivå eller i vår egen kommun finns idag ett avtalat samarbete mellan oppositionspartierna. Det är i enskilda ärenden och i enskilda frågor som varje parti tar ställning. Det är visserligen av intresse att känna till socialdemokraternas tankar och förslag, men för oss i Vänsterpartiet är det idag en huvuduppgift att föra ut partiets syn på vad som borde göras på annat och bättre sätt än idag.

Motionerna i anslutning till regeringens vårproposition ger uttryck för viljan att förändra. Socialdemokraterna valde rubriken ”Kunskap och arbete bygger Sverige” och det finns anledning att bläddra genom motionen för att se vilka förslag som är konkreta.

Vår uppmärksamhet gäller i första hand den egna motionen ”Fler jobb – bättre välfärd”. Den innehåller våra förslag som är omfattande. För att fånga intresset finns några delförslag som bör framhävas:

21 maj på kvällen är Jonas Sjöstedt  i Vänersborg. Då kan vi diskutera med honom kring partiets förslag och hur vi tillsammans kan verka för att våra idéer får genomslag. Signalerna från Stockholm har betydelse för Vänersborg.
Kategorier
Arkiv