Vänsterpartiet inget Nejsägar-parti

Det håller inte i längden att anklaga Vänsterpartiet för att vara partiet i Vänersborg som alltid säger nej. Ta t ex dagens kommunstyrelse: Tre ärenden på en lång lista där ledamöterna inte var ense. I ett ärende var ledamöterna för Miljöpartiet ensamma om ett eget avvikande yrkande, i två andra ärenden fanns flera förslag att välja emellan.

Socialnämnden ville ha extrapengar för kontot försörjningsstöd. Det fanns ett avslagsförslag frän kommunledningen. Det fanns ett förslag från S (som även fick stöd av C och MP) att bevilja 12 miljoner. Och så fanns ett tredje förslag från Vänsterpartiet. På den här länken kan du se avslagsförslaget och Vänsterpartiets yrkande. Efter omröstning vann Vänsterpartiets förslag med åtta röster över förslaget från S som samlade sju röster (S, C och MP).

Barn- och ungdomsnämnden hade anmält en begäran om extra pengar för Arenan. Vänsterpartiet hade ett annat förslag. Båda kan du läsa på den här länken. I slutet var det alla femton ledamöter som ställde sig bakom Vänsterpartiets förslag.

Två steg på vägen. Bådar gott.

P.S. Helt har vi dock inte glömt bort hur man säger Nej. Snart kommer ju förslagen i anslutning till medborgardialogen ”Framtidens skola”. Då ska vi nog visa upp den stygga sidan och säga Nej – fast man vet ju aldrig, det beror ju på vilka förslag som kommer.

 

Kategorier
Arkiv