Kommunstyrelsen beslutade …

Det var inga stora och tunga beslut som kommunstyrelsen behövde ta ställning till idag. Det var rätt så stor enighet kring de flesta beslut – på några punkter fanns dock olika tankar.

Det viktigaste dock först: Bokslutet för 2011 presenterades – en gedigen redovisning med text och tabeller över det gångna året. Beslut om bokslut fattas vid nästa sammanträdet i kommunstyrelsen, sista ordet ligger hos kommunfullmäktige 25 april. Är bokslutet så viktigt? Visst, det är ”året som gått” som ger handledning för budgetarbetet inför året som kommer, 2013. Hur blev det med våra målsättningar? Lyckades vi? Om nej, varför inte? Var saknas förutsättningar för att kunna lyckas? Det är ”mycket politik” i kommunens bokslut och det känns bra att att ha fått från kommunförvaltningens ekonomistab ett så föredömligt dokument som gör det möjligt att ställa de rätta frågorna.

Vad hände mer idag? Det blev en liten påminnelse för kommunledningen att majoriteten är inte den starkaste. Med 8 röster mot kommunledningens 7 röster blev det en tydlig formulering att Vänersborg kan tänka sig att organisationen West Sweden borde lägga ner sitt kontor i Bryssel.

Även i en annan fråga blev beslutet tydligare än det ursprungliga beslutsförslaget – läs mera om ”God barnomsorg på obekväm arbetstid”. Beslutet blev endast första delen av meningen Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att utreda frågan enligt motionens intentioner – resten därefter togs bort, för säkerhets skull, så nu kan den delen inte vålla missförstånd: samt att ställningstagande görs om Vänersborgs kommun fortsättningsvis ska erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och veckoslut.

Det var en enig kommunstyrelse som bestämde sig för att vänta med ett  beslut i en fråga som gäller cirka en miljon kronor, en fråga som berör socialnämnden, kommunstyrelsen och i viss utsträckning Vänersborgsbostäder AB. Efter återremiss fattas beslut i april.

Kommunstyrelsen var enig med att godkänna förslaget hur arbetet med att ta fram en ny vision för kommunen skall bedrivas. I december 2013 ska vi ha kommit fram till hur visionen skall se ut. Läs mera här.

Helt utanför dagordning utbyttes några tankar hur kommunen vill se på möjligheten att bidra till bildandet av ”sociala företag”. Det blev lite av ”ord och inga visor” från oppositionens ledamöter, det borde ha gett effekt. Vi har anledning att återkomma till frågan inom en snar framtid. Det finns hopp.

Kategorier
Arkiv