God barnomsorg på obekväm arbetstid

Adam Frändelid, Vänsterpartiet, skrev i november 2011 en motion om ”God barnomsorg på obekväm arbetstid”. Motionen var kort och hänvisade till att inte alla föräldrar med behov av barnomsorg kan få erbjudande om plats för sina barn. En motion avslutas alltid med ett yrkande. Adam formulerade sig så här: ”Jag yrkar på en utredning med en översyn hur möjligheten till barnomsorg under kväll/natt ser ut och om tillgången följer behovet.

Kommunstyrelsen skall redan nu i veckan lämna ett beslutsförslag [sida 9, § 80] till kommunfullmäktige. Visst gick det snabbt, men blir det rätt?

Vi undrar lite när vi läser förslaget såsom det ser ut just nu:

  • Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att utreda frågan enligt motionens intentioner samt att ställningstagande görs om Vänersborgs kommun fortsättningsvis ska erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och veckoslut. (…)
Bra, enligt motionens intentioner – men varifrån kom tillägget ”ska vi överhuvudtaget?” – en viktig fråga. Tanken att INTE fortsätta fanns inte i Adams föreställning, arbetsmarknaden och ett bra antal unga familjers VERKLIGHET är som den är.
Tillägget kom från barn- och ungdomsnämnden. Där fanns ett tjänsteutlåtande från förvaltningschefen och verksamhetschefen med formuleringen ”Enligt skollagen 8 kap 3 § behöver förskola inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.
Nu tror vi att det kommer att ordna sig till slut – befintlig verksamhet hotas inte. Men å andra sidan sker kanske ingen behövlig förstärkning. Men visst, Vänsterpartiet ska bevaka frågan och vi tror oss ha hittat stöd. Idag, lördag 17 mars, kunde vi följa ”nya moderaternas” Sverigemöte i Örebro, och det som sades där är lugnande besked: Det ska göras allt för att familjer som behöver samhällets insats för att kunna leva upp till ARBETSLINJEN ska kunna lita på regeringspartiet, och än mera explicit blev Jonas Ransgård, Göteborg, ledande M-politiker som utan att darra på rösten uttalade sitt stöd för nattöppna dagis.
Så det ordnar sig, eller hur, Gunnar Lidell och Lena Eckerbom Wendel?
Kategorier
Arkiv