Kommunstyrelsen nästa vecka

Kommunstyrelsen sammanträder på onsdag 21 mars 2012 – här kallelsebeslutsförslag och handlingar.
Ärenden från kommunstyrelsen den 21 mars ”hinner” endast i undantagsfall att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars. Däremot finns ett flertal ärenden på fullmäktiges bord som behandlades av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 29 februari. Här protokollet från detta sammanträde.
Vänsterpartiets partigrupp träffas på tisdag 20 mars 2012 för att förbereda kommunfullmäktiges sammanträde. Men just denna gången bör vi också kort titta på någon punkt som behandlas dagen efter i kommunstyrelsen. Men huvudfrågan den 20 mars är ärendet ”Framtidens skola”. Mötet är som alltid öppet för alla medlemmar och andra som intresserar sig för vårt arbete.
Vill du veta när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder sammanträder 2012 kan du ta en titt på listan.
Önskar du mer information på någon punkt eller vill du i någon speciell fråga lägga fram dina egna tankar för Vänsterpartiets ledamöter kan du vända dig till  James Bucci eller Lutz Rininsland – deras ersättare i kommunstyrelsen är Marianne Ramm och Åsa Olin.
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv