Halvlek – hur slutar detta?

Tre av sex möten avklarade, tre möten återstår. Hur ska detta sluta?

Informationsmöten på löpande band, informationsbroschyren ligger framme, tidningsartiklar och mängder av läsarkommentarer, i tidningen och på nätet.

Klargörande? Förvirrande? Vilseledande? Meningsfull?

Intrycket från reaktionerna vid de första tre mötena är entydigt: Misstänksamheten att ”allt är redan bestämt i förväg”, att medborgardialogen utvecklas till ett spel för gallerierna framkommer vid nästan varje fråga som ställs av någon i publiken.

En tydlig uppfattning märks – man upplever underlaget som snävt och vinklat. Vi hänvisar till en blogg som Stefan Kärvling, en av Vänsterpartiets två ledamöter i barn- och ungdomsnämnden skriver. Även den andra ledamoten, Magnus Bäckström, yttrar sig på sin egen blogg, liksom James Bucci.

Som ett mantra upprepas vid varje informationskväll: Nu är det inte ”tid för politiken”, nu är det medborgarnas tur, politiken får agera sedan. Vi uppfattar att nämndens presidium har svårt att trovärdigt hävda att underlaget är ett rent tjänstemannaförslag, utan inblandning från ”politiken”. En titt på ”Mötesanteckningar från styrgruppen för medborgardialogen” är klargörande.

En sak är säker redan nu: Uppmärksamheten på vad som sker i våra nämnder och styrelser, vad som beslutas av kommunfullmäktige kommer att vara på topp i år. Det räds vi inte.

P.S. Tre kvällar återstår:

  • 13/2 Granåsskolan kl 18.00
  • 14/2 Torpaskolan kl 18.00
  • 15/2 Mariedalskolan kl 18.00
Kategorier
Arkiv