Mycket händer på många plan samtidigt

Vår hemsida försöker spegla ”viktiga” händelser i vår kommun. Skeenden som vi uppfattar som betydelsefulla. Någon gång handlar det om frågor där vi, det lokala Vänsterpartiet, direkt kan utöva ett visst inflytande, en annan gång är det frågor där vi berörs utan att vi egentligen har någon möjlighet att påverka. Tre aktuella frågor som exempel:

  • SAAB-konkursen
  • Medborgardialogen kring våra förskolor och skolor
  • Budgetprocessen inför 2013

Utan någon som helst tvekan är frågetecknen angående SAAB det som för närvarande är av allra största vikt för vår kommun. Finns det efter uppsägningarna hopp kvar att verksamheten kan fortsätta i någon form, med ett större antal av de tidigare anställda? Kommer det att finnas nya arbetsplatser i vår kommun, i grannkommunen, i regionen? Blir det längre daglig arbetspendling? Eller veckopendling som gäller? Är avflyttning från orten sista utvägen? Lika mycket som dessa frågor berör hundratals enskilda människor och deras familjer i Vänersborg, så är svaren också av yttersta betydelse för hela samhället. Som ett lokalt politiskt parti ser vi att avgörandet ligger över våra huvuden, men konsekvenserna berör en mångfald politiska beslut i den närmaste framtiden.

På onsdag finns i alla brevlådor informationshäftet med alternativ kring ”förskolor och skolor i framtiden”. Förvaltningen har tagit fram underlaget. Nu skall ”medborgardialogen” leda fram till synpunkter och reaktioner. Vilka förslag som blir verklighet, avgörs i slutändan i de politiska församlingarna, barn- och ungdomsnämnden och kommunfullmäktige. Det vore bra om så många som möjligt kan komma till någon av de sex annonserade träffarna:

  • 7/2 Birger Sjöberg gymnasiet aula, Idrottsgatan 3 kl 18.00
  • 8/2 Frändefors kyrka kl 18.00
  • 9/2 Blåsutkyrkan kl 18.00
  • 13/2 Granåsskolan kl 18.00
  • 14/2 Torpaskolan kl 18.00
  • 15/2 Mariedalskolan kl 18.00

Budgetprocessen inför 2013 har kommit igång. ”Just nu” samlas information från alla nämnder hur läget är, vilka behov som finns och vilka önskelistor som läggs fram. Under första halvan av februari hanteras frågorna i den slutna gruppen som då kallas budgetberedningen, det är ett annat namn på kommunstyrelsens arbetsutskott. Sista dagen i februari avgör hela kommunstyrelsen vilka ”ramar” som skall gälla för 2013. Under mars och april har alla nämnder tillfälle att se över vad ”ramförslaget” betyder för den egna verksamheten i framtiden. Andra halvan av april sker intensiva förhandlingar, nu återigen i den lilla slutna gruppen. I maj kommer frågan till kommunstyrelsen och i juni kommer beslutet i kommunfullmäktige.

Det känns bra för oss i Vänsterpartiet att vi har en av fem ledamöter i budgetberedningen, att vi har två av femton ledamöter i kommunstyrelsen och åtta av femtioen i kommunfullmäktige. Vårt löfte är – bortsett från att kommunens kärnverksamheter med utbildning, vård och omsorg är det viktigaste för oss – att vi kommer att vilja arbeta så öppet som möjligt. Vänsterpartiet diskuterar frågorna bl a på sina medlemsmöten.  Dessa möten är dock inte bara öppna för medlemmar. Är det någon som tror sig vilja få gehör för sina egna synpunkter, så välkomnar vi icke-partimedlemmar till våra möten. Vi är öppna för nya tankar, vi är öppna för idéer som anknyter till vår grundinställning.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv