Knappt styrfart

Årets första fullmäktige avklarades på tre timmar – inklusive en lång fikapaus. Finns lite att berätta – en sammanfattning finns som alltid på kommunens hemsida, protokollet kommer en vecka senare.
Vår egen kommentar börjar med punkt 10 – Marianne Ramm och några partikamrater hade i en motion önskat att den 8 mars, den Internationella kvinnodagen, skulle bli en kommunal flaggdag. Så blev det också. 
Marianne tackade för svaret och överlämnade en flagga till Gunnar Lidell, M, som i kommunstyrelsen utmärkte sig vid beredningen av motionen.
Den långa fikapausen kom tidigt, redan vid behandlingen av punkt 3 på dagordningen. I kommunstyrelsen hade de två ledamöterna från Miljöpartiet avhållit sig från ett ställningstagande och det visade sig nu, två veckor senare, att Per Sjödahl och Marika Isetorp behövde en ajournering för att kvartetten MP skulle veta hur de ville ha det. Eller var det bara för att visa upp att allt hänger på Miljöpartiet? Denna gång blåste vinden till förmån för grupperingen M+FP+KD. Vi kan leva med beslutet. Värre är det med föreningslivet som säkerligen är än mer tveksamt till vad man kan förvänta sig av kulturnämnden och dess ordförande Lars G Blpmgren, FP, i framtiden. Och riktigt illa är det för biblioteket i Vänersborg! Intrycket blev ju igår att det lilla beloppet striden stod om är av avgörande betydelse för att säkerställa bibliotekets möjlighet att bibehålla en hyfsad servicenivå.
Vänsterpartiet ställde sig bakom beslutet att förändra avgifterna för den kommunala musikskolan. Flera skäl avgjorde vårt ställningstagande: Vi kan inte acceptera att stigande kostnader betalas från kontot för den vanliga skolundervisningen i våra förskolor och grundskolor. Vi har fått genom vårt krav att det snart och äntligen kommer att redovisas öppet vilka pengar som används för vilken musikverksamhet i Vänersborg. Slutligen har vi också öppnat för en möjlighet för en eventuell avgiftsbefrielse i framtiden. För några familjer och deras ungdomar är den gamla avgiften redan ett absolut hinder att kunna ”vara med”, avgiftshöjningen är inte av avgörande betydelse. En fråga att bevaka!
Vänsterpartiets Magnus Kesselmark fick bifall för sin motion om en utredning som avser friidrott i Vänersborg. Efter ombyggnaden av Vänersvallen i samband med bygget av bandyhallen försvann ”friidrotten” från centralorten. Nu förfaller också anläggningen i Frändefors. Magnus skall ha ett stort tack för att han väckte frågan lagom i tid för budgetberedningens arbete inför 2013.
James Bucci ställde en fråga som gällde det nya arrendeavtal för Ursand camping. Lena Eckerbom Wendel, M, ordförande i nämnden förklarade att man genom frågan har blivit uppmärksam på att flera gamla avtal ”innehöll fel”. Av den korta repliken framgick att James Bucci inte tror att ”sista ordet” i ärendet är sagt.
Lutz Rininsland frågade kommunstyrelsens ordförande varför inte en tidigare motion från M i opposition kom upp på bordet nu när M sitter vid rodret. Gunnar Lidell försäkrade att motionen hamnar i kommunfullmäktige i mars eller april. Motionen gäller ”ansvarsfrågan” i samband med projektet Arena Vänersborg.
Farten i kommunalpolitiken lär väl öka framöver, denna gången var det nästan stiltje. Inte en enda ny motion lämnades in! Det lär nog vara det stora undantaget i år.
Kategorier
Arkiv