Vänsterpress – vår medlemstidning

Visst känns det bra att ha en tidning att kunna hänvisa till – ”här i Vänsterpress kan du alltid läsa vad som diskuteras i Vänsterpartiet”. Men just årets första exemplar är inte så mycket den debattglada tidningen vi är vana med. Det fanns helt enkelt för mycket att rapportera från kongressen,  tidningen sammanställer och sammanfattar debatten och beslut från fyra hektiska dagar i Uppsala.  Partiledarskiftet, den nyvalda partistyrelsen, några beslut i korthet, referat från några viktiga tal, utblick mot valåret 2014 – men som avslutning i alla fall tre sidor med nya debattartiklar.

Hos medlemmarna i Vänsterpartiet dimpar tidningen ner i brevlådan, andra får stilla nyfikenheten med en titt på tidningens hemsida. Här länken till Vänsterpress från januari 2012, här länken till äldre exemplar. Förresten – man kan prenumerera på tidningen, avgiften för helåret är samma belopp som medlemsavgiften för ett helt år. Betalar man medlemsavgiften så ingår tidningen.

Kategorier
Arkiv