Tillbaka från kongressen

Nu gäller det Vänersborg igen, nu är det ett nytt år.

1 februari träffas kommunfullmäktige första gången, en mängd motioner skall besvaras.

Två motioner från Sverigedemokraterna finns med: Det är helt i sin ordning att utreda förutsättningar för byggandet av en cykel- och gångväg runt Vassbotten. Däremot kommer motionen om fria resor för pensionärer i Trestad inte att bifallas, detta önskemål står långt ner på en lista av allt som behövs i kommunens äldrevård.

Socialdemokraterna har också två motioner: motionen om att boende (på äldreboende) skall ha rätt till minst ett kulturarrangemang per år och motionen som från och med ”nu” föreslår att det satsas 1 miljon kronor om året för inköp av skulptural konst. Den första motionen besvaras troligen genom hänvisning till pågående ”strukturutredning”, de andra motionerna kommer i bästa fall få ljummet bifall med tanke på att ett antal kulturinslag på våra äldreboenden redan finns och en ökning förutsätter tillskott av pengar, vilket såklart också är en förutsättning för skulptur-motionen. Denna tredje motion har redan fått ett nej av Vänsterpartiets ledamot i byggnadsnämnden.

När Marianne Karlsson från Centerpartiet inte fick genom synpunkter när det diskuterades ridvägar och cykelstråk ”ovanpå” nya VA-rör vid Dalslandskusten, skrev hon en egen motion om en ridvägsplan för hela Vänersborg. Hon begär inte en utredning, utan motionen gäller ”upprättande” av en sådan plan. Vi får se hur motionen går hem.

Vänsterpartiet har två motioner. Den första (Marianne Ramm m fl) begär att kommunen bestämmer sig för att den 8 mars skall vara ”kommunal flaggdag”. Den andra motionen (Magnus Kesselmark) begär ”utredning/planering” av en friidrottsanläggning i Vänersborgs tätort. Motionen bemöts med insikt om behovet men sedan återstår en lång väg till ett förverkligande.

Det kommer att finnas fler ärenden på listan för årets första fullmäktige, men det som är mest anmärkningsvärt är att flera motioner som vi trodde skulle behandlas och avgöras redan vid detta sammanträde har nu flyttats till senare under våren.

Vilka motioner måste vänta? Här är listan;

  • Sverigedemokraternas motion om lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Vänersborgs kommun
  • Socialdemokraternas motion om yt- och kostnadseffektiva skollokaler i Vänersborg
  • En Moderat motion om ”att initiera utredning och granskning om huruvida förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter orsakat Vänersborgs kommun skada i samband med projekt Arena i Vänersborg”
  • En motion från Vänsterpartiet om ”att  initiera utredning och granskning av förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter om de har brutit mot lagar, reglementen i projekt Arena Vänersborg”
  • Välfärdspartiets motion om sanitära avlopp vid Gaddesanda och Nordkroken
Väntan, väntan, väntan i Vänersborg – tänk att Vänsterpartiet inte vill vänta. Vi får väl se om vi kan höra efter vad som förorsaker att frågorna inte anses vara mogna för ett avgörande.

 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv