Uncategorized

Kongressens viktigaste frågor

Det finns tre frågor som är viktigare än allt annat på Vänsterpartiets kongress: Hur formuleras partiets strategi? Vilka ändringar blir inskrivna i partiprogrammet? Vem eller vilka efterträder Lars Ohly som partiordförande?
Partiets strategi. I grunden ligger Framtidskommissionens arbete och deras slutrapport – läs mera. Rapporten togs fram samtidigt som det var dags att motionera till kongressen. Motionerna finns med i ett av de häften som finns som underlag till kongressen [i detta häfte från sida 158 och framåt]. Även här har partistyrelsen yttrat sig och tagit ställning – varför det nu finns i detta skede och inför stundande kongressdebatter en slutversion av strategidokumentet [i detta det andra häftet på sidorna 138-145].
Partiets program. Här fanns ett underlag från programkommissionen, därefter ett digert antal motioner, partistyrelsens yttranden och ett slutligt förslag [på sidorna 146-148]. I princip  föreslås egentligen inte annat än att det tillfogas ett kortare förord till partiprogrammet och att avsnittet om EU-politiken skrivs om.
Den tredje inte oväsentliga punkten gäller val av partistyrelse och framför allt val av ordförande.
Kopiera länk