En eller två?

Partiets kongress har många frågor att hantera, en viktig fråga gäller en förändring i partiets stadgar.  Idag föreskriver våra stadgar:
§ 102. Kongressen väljer i skilda val
* Partiordförande
Singularis, en ordförande, punkt slut. Men nu finns flera förslag att kongressen skall besluta om en ändring av våra stadgar på den punkten. Som alltid är det inte bara motionerna kongressdelegater har som underlag, det finns också utlåtanden från partistyrelsen. När det gäller den aktuella frågan om delat ledarskap föreslår partistyrelsen avslag på motionerna. [Du hittar partistyrelsens yttrande i direkt anslutning till varje motionstext.]
Kongressen behandlarredan på eftermiddagen första dagen frågan, ett avgörande kommer innan kvällen på torsdag 5 januari. Då sänder också Sveriges Television SvtPlay live från kongressen.
På fredag 6 januari skall på förmiddagen och innan lunch ett avgörande komma vem (eller vilka) som väljs till partiordförande.
Det finns en lista som innehåller alla namn på föreslagna personer samt en förteckning vilka som har accepterat att kandidera på kongressen till posten som partiordförande.
Enligt gällande stadgar lägger valberedningen förslag på ett namn: Jonas Sjöstedt. Två ledamöter av valberedningen har lämnat en skriftlig reservation.

 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv