Kommunstyrelsens sista möte för 2011

Kommunstyrelsen sammanträder nästa gång onsdag 30 november. Här finns kallelsen,handlingar och protokollförslagLåt dig inte förvirra – gör så här: 1) titta vilka ärenden som ska behandlas i kallelsen – ärenden 3 – 6 ”transporteras” vidare till kommunfullmäktige 14 december där besluten fattas; 2) bläddra genom underlag i ärenden som intresserar dig – du får fram dessa underlag på länkarna till respektive ärende på sidan handlingar; ta sedan en titt på beslutsförslagen – instämmer man så o.k., har man annan uppfattning och vill att frågorna får en annan lösning, ja, då måste det till ett eget yrkande till ett annorlunda beslut.

Önskar du mer information på någon punkt eller vill du i någon speciell fråga lägga fram dina egna tankar för Vänsterpartiets ledamöter kan du vända dig till  James Bucci eller Lutz Rininsland – deras ersättare i kommunstyrelsen är Marianne Ramm och Åsa Olin.

Det här skulle vara sista kommunstyrelsemöte för 2011 men nu talas det om ett extra sammanträde på fredag 16 december. Vill du veta när kommunstyrelsen eller någon av nämnderna sammanträder 2012 kan du ta en titt på ”Plan för sammanträden 2012”.

Vänsterpartiet har länkar till samtliga nämnder – vänligen ta en titt på denna flik.

Kategorier
Arkiv