Arenaslanten har landat

Åklagarens beslut har kommit och det blev inte så lyckad för kommunens skattebetalare. Bedömningen blev – att överskrida en budget är inte straffbart Vi är nog överens med åklagaren om att det uttalande i de flesta fall skall gälla för annars skulle väldigt många politiker och tjänstemän ligga illa till. Men frågan är om den bedömningen är relevant till omständigheterna kring Arena Vänersborg. Arenans budget och utformning var styrd av ett fullmäktigebeslut. Därför borde en analys av slutprodukten förhålla sig till det som var beställt – har det byggts det som sades skulle byggas eller har beslutsfattarna lagt till delar som har kostat extra?

Enklast sättet att se vad vi menar är att läsa hur restaurangen kom till. Utifrån den redovisningen borde man snabbt inse att det finns olika sätt att överskrida en budget. Ett sätt är ett budgetöverskridande genom att genomföra precis det som budgeten var avsatt till bara det att det blev dyrare än som var tänkt. Ett annat sätt är att genomföra ett projekt men att samtidigt lägga till extra saker så att det blev dyrare än som var tänkt – typ bygga ett äldreboende som beställt men samtidigt lägga till en rehabiliteringsbassäng som inte var beställt men som de boende ändå kunde ha nytta av. 

Frågan som måste få lov att ställas är var går gränsen för att överskrida en budget? Kan det aldrig bli brottsligt att överskrida en budget som åklagaren är inne på? Både polis och åklagare i arena utredningen menar att det måste bevisas en avsikt att skada huvudmannen. Men vad säger lagen, vad säger brottsrekvisitet? Rekvisitet för misstänkt trolöshet mot huvudman är missbruk av förtroendeställning som skadar huvudmannen. Visst måste detta brottsrekvisit vara uppfyllt när en person beställer saker som har legat utanför uppdraget och genom sina beslut har gjort projektet dyrare. Alltså måste åklagaren ha fel i sin bedömning att överskrida en budget inte är straffbart om vi är överens om att det räcker med att bevisa att huvudmannen har tagit ekonomisk skada genom beslut fattade av en beslutsfattare – detta skulle i så fall röra sig om likgiltighetsuppsåt. Typ det är inte mina pengar så det gör inget om jag lägger till lite här och där även om jag vet att det blir dyrare för den som i slutändan skall betala.

Det finns all anledning att begära överprövning av åklagarens beslut. En på tio chans att åklagarens beslut kan ändra sig, ungefär samma odds då som att få JO att utreda ett ärende….

Vi noterar också dagens TTELA artikel om att WSPs arbete döms ut . Vill ni läsa hela advokat Ahlbergs yttrande till tingsrätten i Göteborg så har ni kommit till rätt ställe. Tack så mycket vänsterpartiet i Vänersborg och ge hit. I och med att kommunens advokat har valt att uttrycka sig som hon har gjort så har förstås nu slussportarna öppnats för att WSP kan kontra med sina beskrivningar om hur de blev ombedda att jobba och vad som sades till vilka.

Vår bedömning är att det är fortfarande så att projektledaren Stig Anders Larsson har sett till att kommunen åker på däng och då står kommunen troligtvis där i slutandan och skall snällt betala båda Ahlbergs räkning och även WSPs advokat, Per Sjödins, kostnader.

Innan ni går så vill (V)ikileaks bjuda er på denna allmänna men ack inte så offentlig handling – Jag vågar titta och så kan det vara bra att veta att plåten som lades på taket efter takraset är behäftad med samma dimensionerings fel som plåten som den ersatt. Inte så konstigt då att Länsförsäkringar inte riktigt vill gå med på att betala för takraset. Men det får vara en annan historia.

Sugen på att läsa mer om Arenaskandalen?  Se då till att besöka Stefan Kärvlings blogg eller varför inte Jon Tängs

Kategorier
Arkiv