Vad vill Vänsterpartiet i Vänersborg? Igår visade vi att vi ville bryta utanförskapet.

Ibland får vi frågan ”Ni är bra på att kritisera andra – men vad är det ni själva vill?”. Ett svar kan vara: titta på vad vi gick till val på. Ett annat mindre lyckat svar kan vara: vår roll som opposition är att enbart granska majoritetens förslag. Ett tredje och bättre svar är: titta på vad vi gör – här får vi peka på alla ärenden där vi har lagt alternativa yrkanden, här får vi peka på hur vi har velat fördela budgetpotten. Våra förslag, våra yrkanden, våra reservationer kan hittas i kommunens protokoll och nu för tiden även här på hemsidan i den mån vi hinner uppdatera. Vänsterpartiet Vänersborg jobbar enligt alla tre svaren, betoningen har skiftat allt eftersom frågorna har skiftat.

Att Vänsterpartiet kan granska vet de flesta i Vänersborg men inför valet visade vi att vi inte bara granskar utan att vi också blickar framåt. Vår valframgång, vi gick från fyra till åtta mandat, är belöningen för såväl slitet i oppositionen som vårt sikte framåt. Självklart skadar det inte att vi har jobbat upp ett starkt förtroendekapital hos massmedia.

Nu har vi åtta mandat i fullmäktige, två platser i kommunstyrelsen och fler platser i alla nämnder. Vi förvaltar förtroendet med fortsatt granskning och med nya alternativa förslag.

Men vi är fortfarande i opposition, samarbetet mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna står sig starkt i Vänersborg.

Igår samlades den nya kommunstyrelsen för första gången under den nya mandatperioden. Det fanns skäl till alternativa beslutsförslag i två ärenden . Vi vill bekämpa utanförskapet, vi vill ställa upp för ungdomar som står utanför, utan arbete, utan egen inkomst. Dock ville inte 13 av 15 ledamöter i kommunstyrelsen bevilja pengarna som gymnasienämnden hade begärt för att kunna fortsätta arbetet med ungdomslyftet och uppföljningsansvaret. Tidigare föll våra förslag med röstsiffrorna 14:1. Nu är det ett litet snäpp bättre, 13:2. Men fortfarande förlorar vi, det ”vi vill” kommer inte att ske. M+FP+KD körde med mantran i stil med ”blir inga pengar, det löser sig nog ändå”. S+C valde en annan tonart ”nja, Vänsterpartiets förslag var väl inte fel egentligen men att …..” Ja vad var det som S+C egentligen sade? MP pekade på att  resultaten hittills för projektet ungdomslyft inte var så där lysande. Inte fel i sak men då har man missat poängen med dessa insatser. Poängen är att för varje ungdom som vi kan hjälpa fram till en plats i vuxenvärlden, en arbetsplats och en egen inkomst, spar vi stora summor pengar på annat håll i vårt samhälle. Utanförskapets isbergseffekter innebär att det räcker långt redan när vi lyckas bara med ett fåtal. En fortsättning syftar till att fler skall lyckas.

Majoriteten pekade på att tankarna skall hållas levande i trenämndssammanhanget. Visst! Vänsterpartiet vill minnas att i oktober var vi i trenämndssammanhang väldigt många som fick förmånen att lyssna på nationalekonomen Ingvar Nilsson som föreläste om ”Prevention och tidiga insatser en kortsiktig samhällskostnad eller en långsiktig social investering med hög lönsamhet”. Ingvar Nilssons föreläsning var excellent och hans budskap gick inte att missförstå. Det är bara att beklaga att vi inte var fler än två ledamöter i kommunstyrelsen som ville visa att vi hade förstått vad Ingvar Nilsson ville förmedla till oss i trenämndssammanhanget.

Undrar vad som står på kallelsen till nästa trenämndsmöte……. [tre nämnder: barn- och ungdom, gymnasie- och socialnämnden]

Vad vill vänsterpartiet i Vänerborg? Vi vill lyssna, vi vill lära oss och när det behövs AGERAR VI

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv