Raindrops keep falling on my head

 

(Tips – klicka på bilden för lite bakgrundsmusik)

Radio Väst kom igår med nyheten att Arenan läcker in och TTELA kör också med en liten notis Smältvatten läcker in i arenan Det var visst läckage förra året och det lär bli läckage nästa år igen. Varför? Jo för att arenakonstruktionen duger inte.

Vi har varit inne på det förrut  när vi skrev – Det kan vara vanskligt att planka andras takkonstruktioner och vi har anledning att upprepa detta då det visar sig att Göranssons Arena i Sandviken, som har varit något av en mall för Arena Vänersborg, har en hel del problem med att kunna hålla tätt.

 Arbetarbladets reporter Mats Jonsson ställde frågan  – Är taket felkonstruerat?  och fick svar från Sandviken Specialfastigheter ABs vd  Mikael Reijer – Det kan jag inte uttala mig om i dag. Det vi vet är att det är ett väldigt stort tak och att vi nu ännu en gång måste se över hur vi ska kunna eliminera den här typen av problem inför framtiden. Vi ska vrida och vända på allt.

Då vet vi av erfarenhet i Vänersborg att då lär utredningen ta tid och sedan bli stämplad med sekretess. Takrasutredningen av Arena Vänersborg är tyvärr fortfarande stämplad med sekretess med hänvisning till rättstvist paragrafen i sekretesslagen trots att det pågår inga juridiska tvister angående takkonstruktionen. Enda rättstvist angående Arena Vänersborg är med WSP och med hänvisning till det hålls samtliga följande Arena handlingar fortfarande med sekretess trots vänsterpartiets senaste försök innan jul att få sekretessbedömningarna omprövade. Sanningen är tyvärr så att inte alla dessa handlingar kretsar kring just rättstvisten med WSP och därför borde inte samtliga dessa handlingar vara sekretess stämplade. Det är också så illa att kommunjuristen har gett vilseledande information till Regeringsrätten beträffande S Anders Larssons utredning av sig själv och utifrån misinformationen har Regeringsrätten fattat sitt beslut beträffande handling 2010.1216.

Den nya politiska ledningen har sagt fina ord om att vilja sätta punkt för Arena Vänersborg. Vänsterpartiet, med flera, väntar med spänning. När skall flertalet av dessa handlingar offentliggöras?

Diarienummer 2010/16 Takras, Arena Vänersborg handlingar med sekretesshänvisning till OSL 19 kap 9 §

2010.419   Lindahls advokaterna
2010.902   Förvaltningschef
2010.914   Cowi AB
2010.1616 Cowi AB
2010.1951 Cowi AB
 
Diarienummer 2007/21 Arena Vänersborg handlingar med sekretesshänvisning till OSL 19 kap 9 §
2010.69 Marie Dahlin
2010.102 WSP
2010.129 Ahlberg, Lindahls advokaterna
2010.130 Sjödin, Nordia advokaterna
2010.149 Ahlberg, Lindahls advokaterna
2010.435 Ahlberg, Lindahls advokaterna
2010.540 Lindahls advokaterna
2010.670 BIAB
2010.901 Förvaltningschef
2010.982 Lindahls advokaterna
2010.983 Lindahls advokaterna
2010.1029 Gunnar Lidell
2010.1216 S Anders Larsson
2010.1515 Bygg Fast
2010.1737 Lindahls advokaterna
2010.1952 Ahlberg, Lindahls advokaterna
2010.2045 Lindahls advokaterna
2011.8 Lindahls advokaterna 

 

Kategorier
Arkiv