Nya ”Topp”avslöjanden från (V)ikileaks

För en vecka sedan hade kommunstyrelsen ett extra ärende som heter: ”Yttrande till EU Kommissionen angående fastighetsköp och försäljning av Topp-fastigheterna”. Är du nyfiken klickar du på länken. Yttrandet innehåller ett antal felaktigheter som gjorde att vänsterpartiets James Bucci inte kunde ställa sig bakom dokumentet, han yrkade avslag och reserverade sig skriftligt. Ja tack, jag vill gärna läsa vad James Bucci skrev i sin reservation.

Som det såg ut blev det än en gång 14 mot 1 i kommunstyrelsen, men vad gör det när 1 har rätt. Vi har nämligen hört att kommunledningen blir tvungenatt ändra i sitt yttrande till EU-Kommissionen då det inte överensstämmer med sanningen. En stark bidragande faktor till detta skulle ha kunnat vara att de har läst Buccis reservation, men ack nej, sanningen är snarare att någon annan läste reservationen och utifrån den skall  ha ställt besvärliga frågor till blivande kommunstyrelseordförande Gunnar Lidell (M) som i sin tur lär ha tänkt om.

Vi håller oss till ämnet. Som vi berättade förra veckan har Hammar Nordic Plugg fått en skattedom mot sig kopplad till ett ”Topp”-försök att dra av 1,2 miljoner kronor i moms i något konstigt lån/revers-sammanhang som involverar ett lager djupfrysta grönsaker. Domen kom den 12 november men Anders Hammar och hans advokat råkade inte tycka att dessa uppgifter var intressanta nog för att berätta för kommunjuristen när de träffade honom den 19 november för att berätta sin version av ”Topp”-affären. Vad vi har hört är att Anders Hammar inte bara är förhindrad från att berätta om detaljer kopplade till skattemålet utan han är också förhindrad från att skriva under delgivningskvitton där två försök nu har genomförts av förvaltningsrätten i Göteborg. Det sägs att skatteverket har för vana att åtalsanmäla till Ekobrottsmyndigheten ärenden som rör sig om belopp överstigande 40.000 kronor. Med 1,2 miljoner kronor skulle brottsrubriceringen kunna tänka sig vara försök till grovt bedrägeri och har i så fall en straffskala från 6 månader upp till 6 år. För att åtalas måste det självklart först tas ställning till om uppsåt har funnits. Läser man domen verkar i alla fall domaren och tre nämndemän i skattemålet på det klara med vad de tycker.

Och för att runda av så fick (V)ikileaks veta att Fastighets AB Vänersborg nu har  överklagat skatteverkets beslut angående deras försök att minska sin skatt med 9 miljoner kronor i förlustavdrag (ni vet de tre räknekunniga kommunalråden som köpte för 17 mkr och samma dag tecknade det hemliga 8 mkr säljoptionsavtalet med Hammar Nordic Plugg AB). Den som vill följa utvecklingen skall bevaka mål 20670-10 i Förvaltningsrätten i Göteborg eller så kan man räkna med att få läsa fler detaljer här på vår hemsida.

Våra tidigare inlägg om ”Topp”affären

Och missa inte Västnytts tidigare reportageserie om skandalaffären – Del1 Del2 Del3

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv