Stefan Kärvling skriver om förhandlingarna mellan M+FP och V

Partivännen Stefan Kärvling skriver på sin blogg om hur förhandlingarna mellan M+FP blocket och V+MP+VFP blocket gick till –  Om förhandlingarna mellan M+FP och V. Läs också tisdagens TTELA – nyhetssidan och ledaren.

Stefans beskrivning lånar vi även in till vår hemsida.

På onsdag väljer alltså kommunfullmäktige nämnder och styrelser. Det bloggade jag om tidigare. Mina ord gav upphov till en diskussion på Facebook. I diskussionen hävdades från moderat håll att den nya majoriteten, dvs M+FP, och numera också KD, har sträckt ut handen till Vänsterpartiet och erbjudit samarbete.

Jag vill kommentera detta. Det innebär vissa upprepningar, men så får det bli.

Det är sant att Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Välfärdspartiet har diskuterat med M+FP (KD hade då inte anslutit sig). Vi möttes mer än en gång.

M+FP ställde krav för ett samarbete, orimliga krav. M+FP erbjöd V+MP+VfP posterna som 2:e vice ordförande i de 3 stora nämnderna. I gengäld skulle V+MP+VfP inte kräva posterna som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Det räckte dock inte med detta krav. För att ingå en uppgörelse ställde M+FP också ett krav när det gällde budgeten för 2011. Vid tiden för samtalen fanns det tre budgetförslag. M+FP föreslog i sitt förslag 2 miljoner till Barn- och ungdomsnämnden för ”kvalitetshöjande åtgärder”, Vänsterpartiet 6,9 miljoner till förstärkt personaltäthet och S+C föreslog 6 miljoner till detsamma. I kommunfullmäktige skulle de tre förslagen ställas mot varandra med följd att Vänsterpartiets förslag skulle röstas ner. Två alternativ skulle då ställas mot varandra, 2 MKr mot 6 MKr. M+FP krävde att vi det läget skulle lägga ner våra röster. Det skulle innebära att förslaget från M+FP på 2 MKr skulle vinna.

Det insåg nog också M+FP att Vänsterpartiet inte skulle kunna gå med på. Vänsterpartiet skulle självklart rösta med förslaget på 6 MKr från S+C i det läget. Den summan låg ju mycket nära vårt eget förslag.

I diskussionerna framfördes också synpunkten att denna typ av överenskommelse skulle gälla hela mandatperioden. Den framfördes från Folkpartiet. Möjligtvis delades inte denna uppfattning av M. Det framkom inte riktigt.

Kraven från M+FP på vad Vänsterpartiet skulle ge i gengäld för att få tre vice ordförandeposter var alltså orimliga. Min uppfattning är att M+FP visste det. Dessutom kunde inte förhandlarna lova att Vänsterpartiet verkligen skulle få dessa poster. Det var inte säkert att medlemmarna i respektive parti skulle stödja resultatet av förhandlingarna(!). Den utsträckta handen kändes för mig, och känns så än starkare idag, att förhandlingarna fördes av endast ett skäl, att M+FP senare skulle kunna säga: ”Vi gav er en chans men ni tog den inte!”

I synen på posterna som 2:e vice ordförande anser Vänsterpartiet att är man kommunens 3:e största parti med 15% av rösterna och dessutom ingår i ett valteknisk samarbete med Miljöpartiet och Välfärdspartiet och därigenom representerar 27% av väljarna så bör demokrati innebära att posterna som 2:e vice ordförande går till partierna i detta block. Vänsterpartiet tar dessa poster av egen kraft, på grund av de röster vi har fått. Det är ingen sak för förhandling. Det handlar om respekt för valresultatet. Anser jag.

M+FP, nu tillsammans med KD, vill inte ge V+MP+VfP dessa poster. Lena (M) skriver på Facebook att Vänsterpartiet ”inte ville ha det som erbjöds eftersom ni inte fick mer”. För mig är det en underlig syn på demokrati. Demokrati kan inte innebära att det är M+FP som ska bestämma vem som ”ska få vad”. Det måste vara valet som avgör. Och i valet hade vårt block 27%. Det kan jämföras med S+C som tillsammans fick 29%. Och S får samtliga poster som vice och 1:e vice ordförande…

Vänsterpartiet kräver helt enkelt att väljarnas röster i ett demokratiskt val ska respekteras. De ska inte bli föremål för politiskt rävspel. Demokrati är för allvarligt för det. Nu ”straffas” Vänsterpartiet och de partier vi har teknisk valsamverkan med. Vi kommer inte att få en enda ordförandepost på onsdag. I stället provocerar M+FP+KD genom att erbjuda Centerpartiet och Bo Carlsson platsen som 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Centerpartiet som fick 6% av rösterna! 6%!

Det är uppenbart att det är ett politiskt spel, ett spel där vissa partier tänjer på demokratins principer – allt för att begränsa Vänsterpartiets inflytande.

Undrar vad ”Rannug”, som skrev i vår gästbok den 1 februari i år, tycker om att C föreslås få andra vice ordförande posten i samhällsbyggnadsnämnden.

Kategorier
Arkiv