Skall vi JO anmäla oss själva?

Frågan är befogad med tanke på att vi har de senaste dagarna redovisat ett dokument som uppenbarligen klargör en hel del kring ansvaret för Arena Vänersborgs ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA). Ett dokument som vi hittills inte har diariefört och som vi om några borde veta vad som gäller för diarieföring med tanke på att vi har tre JO Arena Vänersborg utredningar i ryggsäcken JO1 JO2 JO3

Den som vill fatta pennan och skriva till JO skall dock tänka över några saker först – kan det vara så att dokumentet redan är diariefört hos Vänersborgs kommun? Och om dokumentet är diariefört vad innebär detta för integriteten av ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers granskning av Arena Vänersborg? Och om dokumentet är diariefört vad innebär detta för skådespelet som inte beviljade ansvarsfrihet till hela barn- och ungdomsnämnden?

Innebörden för Arena granskningen och hela frågan om ansvarsfrihet beror helt riktigt om och i så fall när dokumentet diariefördes.

Om och när? 

Och med tanke på vår begäran om laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten samt anmälan av PWC till Revisorsnämnden vad tror ni?

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv