Finns det någon som vill ha en bra skola?

Debattartikel

[TTELA valde att inte publicera denna debattartikel, Lärarförbundets inlägg med snarlik budskap fick plats istället]

På måndagens möte i Barn- och ungdomsnämnden [2010-04-19] yrkade Vänsterpartiet att nämnden ska begära av kommunfullmäktige att tilldelas ytterligare 30 MKr. Alla röstade mot utom Miljöpartiet. Majoriteten röstade för fortsatta nedskärningar.

Bakgrunden är att resurserna, framför allt i grundskolan F-9, har dragits ner. Så har t ex antalet utbetalda löner minskat för nämnden mellan 2008 och 2010 från 1459 till 1230, dvs en minskning med 223 personer.

Utvecklingen för elevpengen per år, som ligger till grund för skolornas verksamhet, ser ut på följande sätt:

Ht 2008 Vt/Ht 2009 Vt 2010
F-5 29.827 27.898 27.259
6-9 38.179 36.267 35.426

Under tidsperioden har elevpengen alltså minskat med 2 568 kr per elev för elever i F-5 (=-8,6%) och med 2 753 kr per elev för elever i 6-9 (=-7,2%). Det är viktigt att vara medveten om att elevpengen räknas per elev, dvs siffrorna visar en tydlig neddragning som inte har något att göra med att antalet elever minskar.

Våren 2008 fanns i Vänersborg 8,07 personal per 100 elever i grundskolan år F-9. Nu våren 2010 finns det 6,62 personal per 100 elever. Genomsnittet för riket 2010 är 8,2 personal per 100 elever.

Samtidigt finns det pengar. De senaste åren har Vänersborgs kommun som helhet gått med ”vinst”. År 2006 gjorde kommunen ett överskott på 61 miljoner kr, år 2007 på 52 miljoner, år 2008 på 27 miljoner och nu senast, år 2009, på 48 miljoner kr.

Behoven i nämnden är stora. Det behövs mer resurser till elever i behov av särskilt socialt stöd. Det behövs mer resurser till elever i behov av särskilt pedagogiskt stöd. Det behövs mer resurser till att öka lärartätheten i grundskolan.

Skolverket gav nyligen ut rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”. Rapporten skriver: ”En av många slutsatser är att klasstorlek och lärartäthet har betydelse för elevers resultat, allra tydligast för elever i de tidiga åren och från hem där eleverna inte får stöd i sitt skolarbete.”

Om Vänersborgs Vision att kvalitetsarbetet i skolan ska leda till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt så måste kommunen också göra en ekonomisk satsning.

Det är läge att sluta prata, det är läge att sluta att till intet förpliktigande citera t ex nämndens mål eller Barnkonventionen. Det är läge att visa att vi politiker menar allvar! Det är läge att vi politiker tar strid för att barnens och elevernas behov prioriteras! Det är läge att vi politiker i Barn- och ungdomsnämnden kräver mer resurser till barnen och ungdomarna i Vänersborgs kommun!

Stefan Kärvling, ledamot för Vänsterpartiet i Barn- och ungdomsnämnden

Kategorier
Arkiv