Öhrlings arenarapport kom till slut – och som vi har väntat

Vi inom Vänsterpartiet Vänersborg är stolta över att hålla rent framför vår egen dörr vad gäller Arena Vänersborg. Därför vill vi vara snabba med att städa vår trappa nu när Öhrlings kommer med sin arenarapport som smutsar ner hela barn- och ungdomsnämnden och hela kommunstyrelse för Arena härdsmältan. TTELA visar redan genom Ulla Anderssons ledare och Anna-Karin Gustafssons artikel vilken makt Öhrlings rapport har i medias ögon. TTELA följer upp med en intervju med S Anders Larsson, även artikeln om och med Magnus Bengtsson är bra att känna till.  Men var försiktiga, maktmaffian i kommunhuset vill gärna att skulden landar på så många som möjligt då ju mer bördan sprids ju mindre börda behöver de personligen bära på, eller hur WSP?

Öhrlings rapport som är bristande och felaktig på ett antal punkter skall nog tas med en stor nypa salt särskilt med tanke på att det var Öhrlings som försökte rädda S Anders Larssons skinn när James Bucci kom på honom igen med arena handlingar som han inte hade diariefört. Detta som blev JO utredning nummer 3.

Vi återkommer med en djupare genomskådning av Öhrlings senaste alster men kan redan bjuda på en smakprov som ett bevis på sakfel. I sammanfattningen på sida 4 står det – Fyra konsultföretag lämnade anbud på projektledningsuppdraget. Detta är fel då bara tre konsultföretag lämnade anbud, den fjärde avstod. Det gäller alltså att läsa handlingar och underlag rätt.

Revisorerna nämner på sida 29 att kommunstyrelsen har fortlöpande informerats vid 6 tillfällen. Tänk om Öhrlings gjorde ett riktigt jobb – då hade de sett att 2008-10-22 och 2008-11-19 var det bara kommunstyrelsens arbetsutskott som fick information. Men som sagt vi har anledning att återkomma med en djupare rescension av Öhrlings produkt.

James Bucci har dragit Arena Vänersborg oegentligheter till JO tre gånger. Han förekommer över 20 gånger med frågor i barn- och ungdomsförvaltningens arena ärende 2007/21, Stefan Kärvling finns med på fem poster och Lutz Rininsland med fyra poster. Sedan finns det vänsterpartiets frågor och interpellationer i kommunfullmäktige. Och så har vi kommunfullmäktiges behandling av delårsrapport augusti 2009 där vänsterpartiet frestade majoriteten med ett yrkande –  det roliga börjar på sida 8 av pdf filen och fortsätter med Vänsterpartiets reservation som finns på sida 41

Och så här på slutet – kommer ni ihåg dem där sekretess handlingarna som vi begärde ut men som vi inte fick och som vi överklagade till kammarrätten och fortfarande inte fick. I det tysta körde James Bucci ett överklagandet till Regeringsrätten fullt medveten om att Regeringsrätten tar inte upp många mål till prövning. Gissa vad? Regeringsrätten har begärt ut handlingarna. De kanske vill också veta hur 140mkr kunde bli till 280mkr.

Fortsättningen följer och glöm inte

Vänsterpartiet Vänersborg = delaktighet

Kategorier
Arkiv