Där medborgarna känner sig delaktiga och har inflytande.

Igår, dagen till ära, tryckte TTELA ett debattinlägg från Vänersborgs verkliga opposition när några andra politiker satt och åt på Ronnums Herrgård.  Vänersborgs kommun – en kommun där medborgarna känner sig delaktiga och har inflytande (från kommunens vision) – tillåt oss skratta.

Måldiskussion som inbördes beundran

Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren och avgående kommunchefen Guy Mahlviker har skickat en ”Inbjudan till måldiskussion” till en heldag på Ronnum Herrgård.

En exklusiv krets, ordförande, samtliga vice ordföranden och högsta chefen från varje förvaltning har bjudits in. Det ska tänkas framåt, det ska spånas, det ska formuleras och sättas fokus. ”Vision”, ”inriktningsmål” ”fokus 2011” och en inte helt oväsentlig sammanfattning ”Hur kopplas mål och resurser ihop?”

Skönt att ”de där uppe” sätter sig samman och tänker högt, då blir det säkert bra, eller?

2006 och 2008 har medborgarenkäten visat att vänersborgare gav bottenbetyg till sin egen kommun på punkterna delaktighet och inflytande, 2008 var det än sämre än två år tidigare.

Vänsterpartiet i Vänersborg tar plats, vi anstränger oss och håller oss framme när besluten tas men i slutändan finns vi bland dem som saknar inflytande. Vi har skaffat oss ett rykte att vara kommunens nej-sägare. Vi har i många frågor haft ett annat, avvikande förslag. Men i slutet, när vi förlorat omröstningen, blev det nej i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen, i barn- och ungdomsnämnden, i socialnämnden med flera. Det har blivit mer än 30 skriftliga reservationer där vi beskriver vad vi ville i stället och vad vi sade nej till. Alla reservationer finns att läsa på kommunens hemsida, de viktigaste även på vår egen hemsida. Nej till arenan, redan i juli 2007, nej till nedskärningar i skola och omsorg, nej till besparingskrav som innehöll krav på personalminskningar. Och vi har ställt obekväma frågor, nu senast kring ett obegripligt lågt pris för nya Torpaskolan och den urusla beslutsprocessen under barn- och ungdomsnämndens nya ordförande.

Visst kan man förstå Ljunggren och Mahlviker när de inte bjuder oss till bords på Ronnum. När det gäller att dunka varandra i ryggen är vi fel sort att bjuda in. Ljunggren kör raka rör och försöker inte ens låtsas öppenhet. Kritiken har vuxit sig stark mot kommunledningen och då vill han unna sig och sina närmaste en stunds matro.

Vi uppkäftiga Vänsterpartister får väl bida vår tid, som alltid, tills färdiga förslag presenteras och tills vi får lov att yttra oss. Är det så svårt att förstå att vi igen och igen hamnar på ett nej. Vi bär stämpeln med stolthet. Vårt tålamod sträcker sig åtminstone fram till kommunvalet i september. Vi hoppas på en annan framtid för Vänersborg.

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv