Monumental Felkonstruktion

Kommer Arenan att få stå kvar?

Detta inlägg skrivs med anledning av Arena Vänersborgs takras och med tanke på vad som händer nu.

Antalet bågar i Arena Vänersborg är färre än som var planerade när fullmäktige tog sitt beslut i juni 2007. I ritningarna i rapporten som fanns inför fullmäktiges beslut fanns det 18 bågar med väggarna inräknade. Ta er till Arenan och räkna hur många bågar det finns idag. Bäst att göra så då det kan vara 11 bågar om bygglovshandlingarna från 2007-11-08 stämmer eller så kan det vara 13 om ritningarna från 2008-09-19 stämmer.

Mindre antal bågar = större utrymme mellan bågarna = mera tyngd än som var ursprungligen tänkt när snön ligger på = Ajdå!

Vi vet när ritningarna ändrades, vi vet vilka som beslutade om ändringarna. Det vi inte vet är varför men var så säker – de ansvariga kommer att ställas till svars.

Som vi tidigare har antytt har det funnits en röd tråd i arena protokollen som till slut blev offentliga. Tråden heter brister i arkitekts- och konstruktionsritningar. Det har bevisats bland annat med e-posten som vi lade lite sekretess på. Efter helgens händelse lyfter vi på sekretessen. Det har även funnits funderingar tidigare vad gäller snön och hållfastheten, läs en handling om snö som få har hittills sett. Vi bjuder även på denna från 100104 där WSP är mycket tydliga och även visar att de har varit tidigt ute med att peka fingret.

Arkitekten hette Nylin och Myhrberg AB, konstruktören hette Gudmund Israelsson AB. 

Dessa har nu gått ihop i ett gemensamt bolag Nylin & Myhrberg G Israelsson AB där det Göteborgs adress N. Gubberosg. 32 har även varit en adress där arena byggkonsulten Magnus Bengtsson har befattning i ett par andra registrerade företag

En märklig händelse angående Myhrberg som har precis inträffat är att brevet som kommunen skickade ut rekommenderat i december, där man bad om ett förtydligande över tre fakturor, kom tillbaka i förra veckan. Det hade inte lösts ut…….

Konsulterna Myhrberg och Bengtsson var båda med i ”Bohusgruppen” som övernattade på Bohusgården vid Lucia 2006 när projektet Arena Vänersborg slutbehandlades av några högtuppsatta politiker och tjänstemän. Konsulterna har haft ett antal bygguppdrag kopplade till Vänersborgs kommun genom åren. Det fanns inga diarieförda uppdrag som skulle kunna förklara deras delaktighet vid Bohusgården. Det vi vet är att det har nämnts i ett protokoll att ett arena uppdrag gavs redan hösten 2006, alltså långt innan Lucia övernattningen på Bohusgården. Det uppdraget och vilka som jobbade med det skulle givetvis vara intressant att få fram.

Slutligen – vi kan bara hoppas att det inte finns ett samband mellan idrottshallars raserade tak , vi hoppas verkligen att det är bara slumpen som har avgjort vilka tak inte skulle hålla och att det inte beror på ett mönster av felkonstruktioner.

Läs gärna TTELAs artiklar och kommentarerna till dem.
Oklart när reparationer påbörjas
Taket rasade på arenan
Det är skrattretande

Kategorier
Arkiv