Arena Vänersborg projektstyrelsemötesprotokoll nummer 23

23 enigma

23

Det finns dem som tror att händelser har kopplingar till siffran 23. Vi vet inte om Arena Vänersborg har en sådan koppling till 23 men vi kan sträcka oss till att konstatera att arenans prislapp är en enigma, ett tag låg prislappen på 234mkr så en liten kortvarig koppling till 23 fanns trots allt.

Protokoll nummer 23 ger svar på de 3 ställda frågor i protokoll nummer 22. Det som är mycket intressant är att under punkt 3 kan vi läsa att ett ekonomiskt dokument har redovisats för projektstyrelsen. Det märkliga med detta dokument är att det inte blev diarieförd tills efter vi hade efterlyst det den 30 november. Konstigt är det också att direkt efter projektstyrelsemötet den 17 september hölls det en presskonferens där media inte fick tillgång till sifferunderlaget.

Revisorerna fick veta en hel del vid sitt möte med styrgruppen den 16 september. Minnesanteckningar från mötet är mycket innehållsrik, läsaren kan nog redan nu få en fingervisning om vart revisorernas granskning är på väg. Vi får dock avvakta deras slutrapport innan vi ger oss i kast med att recensera deras arbetsmetoder. En sak att lägga på minnet är att i minnesanteckningar heter det inte längre att hoppet från 140mkr till 176mkr berodde på en överhettad byggmarknad, nu kallas prisstegringen nästan vid sitt riktiga namn – En arena med en entré som ett ”förskepp” = 176mkr. Sanningen är att en arena med ”förskepp” var det som skulle redan kosta de 140mkr medan någon sedan lade till en extra ”däck” plus restaurang på ”förskeppet” som ledde till de 176mkr.

Synpunkter på det som skrivs i vår julkalender? Skriv gärna en kommentar.

Upprörd över det som kommer fram och misstänker eventuella brott? Skriv gärna
en rad till polis och åklagare.
Polisärende K 171809-09 handläggare Erold Coleman eller åklagareärende AM-163708-09 handläggare Sune Johansson.

Kategorier
Arkiv