Arena Vänersborg projektstyrelsemötesprotokoll nummer 16

     Vägen till rättvisa är inte alltid rak

 16

Vilka kan ni lita på? Vilka har en dold agenda?

Protokoll nummer 16

Kort och gott projektstyrelsen ställer sig bakom utformingen av principöverenskommelsen och passar bollen till IFK Vänersborg som dribblar lite innan det blir en produkt som kan skjutas i mål. Frågan är bara vad det blev för produkt? Är den bindande eller inte? Svaret på frågan varierade beroende vem som frågade, var de frågade och vem de frågade….

Idag diariefördes en avlämningsrapport från ordförande i projektstyrelsen för Arena Vänersborg. Lite märkligt att Bohusgruppens konsulters insatser inte förtjänade en rad. 

Dags att spela Svarte Petter!

Synpunkter på det som skrivs i vår julkalender? Skriv gärna en kommentar.
 
Upprörd över det som kommer fram och misstänker eventuella brott? Skriv gärna en rad till polis och åklagare.  Polisärende K 171809-09 handläggare Erold Coleman eller åklagareärende AM-163708-09 handläggare Sune Johansson. 

Fortsättningen följer…..

Kategorier
Arkiv