Arena Vänersborg projektstyrelsemötesprotokoll nummer 15

15

Femton gastar på en död mans kista
Hej och hå å´ en flaska med rom!
Drick ty hin håle har sörjt för det sista
Hej och hå å´ en flaska med rom!

Protokoll nummer 15

Punkt 1 – här börjar det blir lite mera fart på invignings kostnads smusslandet

Punkt 5 – hur blir det med namnändringsförslaget?

Synpunkter på det som skrivs i vår julkalender? Skriv gärna en kommentar.

Upprörd över det som kommer fram och misstänker eventuella brott? Skriv gärna en rad till polis och åklagare.  Polisärende K 171809-09 handläggare Erold Coleman eller åklagareärende AM-163708-09 handläggare Sune Johansson.

Fortsättningen följer…..

Kategorier
Arkiv