Arena Vänersborg projektstyrelsemötesprotokoll nummer 9

Vilken av Dantes nio kretsar hör dem hemma i?

9 kretsar

Kanske den åttonde kretsen där de som lurat och bedragit, stulit och splittrat, smickrat och spått, gjort sig skyldiga till ondskefulla, kallblodiga synder associerade till svek straffas.
Kanske den nionde bättre passar dem som har förrått kommuninvånarna

Protokoll nummer 9

Om det blev ett juni möte vet vi inte men nästa diarieförda protokoll är från augusti.

2 Nu börjar det bli problem med den ursprungliga tidsplan.

3 Revisorerna har numera ett öga på projektet. I minnesanteckningarna från revisorernas första möte blir det tydligt att kommunstyrelse ledamöterna Lars-Göran Ljunggren, Lars G Blomgren, Bo Carlsson och Andreas Vänerlöv har lurat resten av kommunstyrelsen till att tro att det skulle utredas en arena utifrån en ram av 90mkr medan ”Bohusgruppen” i själva verket redan visste, efter sin övernattning vid Bohusgården, att 90mkr bara räckte till en bandyhall.

5 Det behövs ännu mer information till folket.

8 För den som har tillgång till arbetsmötesprotokollen och produktionsmötesprotokollen är det tydligt att det fanns en hel del brister i de diverse projekteringsunderlag.

13 Rätt otroligt att jobba utifrån en egen fantiserad budget på 170mkr när det bara finns ett beslut om 140mkr.

Synpunkter på det som skrivs i vår julkalender? Skriv gärna en kommentar.

Upprörd över det som kommer fram och misstänker eventuella brott? Skriv gärna
en rad till polis och åklagare.
Polisärende K 171809-09 handläggare Erold
Coleman eller åklagareärende AM-163708-09 handläggare Sune Johansson.

Fortsättningen följer…..

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv