Uncategorized

Arena Vänersborg – Allt ska upp på bordet

secret

Lars-Göran Ljunggren citerades i TTELA 2009-09-10 om Arena Vänersborg med orden ”inget ska döljas när svaren kommer”

2009-11-18 diariefördes ett antal handlingar kopplade till Arena Vänersborg. Dessa blev belagda med sekretess. Vi försöker att få fram dessa för hur var det? Inget ska döljas!

 
Vi begär ut de sekretessbelagda handlingar hos barn- och ungdoms förvaltningen

Vi begär ut de sekretessbelagda handlingar hos kommunstyrelseförvaltningen

och

Vi ställer ett par frågor till kommunens revisorer

för det var väl så att

Allt skall upp på bordet

Dela den här sidan:

Kopiera länk